Wszystkimi zmysłami warzona mikstura życia...
Potion of life brewed with all my senses...